Noutăţi şi evenimente

Poziția Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Data publicării: Luni, 05 noiembrie 2018
Descarcă fişier: pozitia cpd sistemul unitar de salarizare.pdf (158KB)

1. Poziția Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) se va referi la modul în care proiectul de lege se conformează condițiilor minime de asigurare a egalității de gen. Precizăm că în temeiul articolelor 2[1] și 19 (al. 3)[2] al Legii cu privire la asigurarea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, Ministerul Finanțelor este obligat să se asigure că proiectul de lege în cauză va contribui la asigurarea egalității de gen și va reduce inegalitățile de gen existente. Amintim că în baza datelor Biroului Național de Statistică salariul mediu al bărbaților din sectorul bugetar era cu 17,3% mai mare comparativ cu salariul mediu al femeilor[3]

2. CPD susține de principiu proiectul de lege. Introducerea unui sistem unitar de salarizare în sistemul bugetar constituie o premisă importantă în reducerea diferențelor și discriminării salariale dintre femei și bărbați. Acest principiu este reglementat și în articolul 4[4] a Directivei 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă. Salutăm faptul că Ministerul Finanțelor a realizat un proces riguros de evaluare a funcțiilor. Experiența altor țări arată că, în procesul de evaluare a funcțiilor, chiar dacă sunt utilizate criterii destul de obiective, există riscuri ca unele funcții (dominate fie de bărbați sau de femei sau alte grupuri cum ar fi tineri sau vârstnici) să fie evaluate într-un mod în care le defavorizează. Informațiile, dar și timpul oferit de către Minister, nu au fost suficiente pentru ca CPD să determine dacă evaluarea funcțiilor s-a desfășurat într-un mod în care potențiale elemente discriminatorii au fost excluse. Spre exemplu, nu este clar care sunt motivele obiective legate de cunoștințe, responsabilitate, efort etc. legate de funcția de Antrenor (E4026) și funcția de profesor în învățământul general (E4015) care a determinat grupul de evaluare să stabilească coeficientul de salarizare pentru prima funcție 3,51 iar pentru a doua 3,16.

3. Sistemul de evaluare a funcțiilor trebuie reglementat prin lege într-un mod mai detaliat. Deoarece condițiile și natura muncii, inclusiv în sistemul bugetar, se va schimba mult mai rapid[5], Ministerul Finanțelor, ca și autoritate competentă, va trebuie să reevalueze funcțiile din sistemul bugetar pentru ca să se asigure că sistemul de remunerare este unul adecvat situației de moment. În acest sens, considerăm că articolul 6 din proiectul de lege, trebuie completat cu următoarele prevederi:  (i) procesul de evaluare a tuturor funcțiilor se va realiza minim o dată al cinci ani, (ii) procedura de evaluare a funcțiilor va fi una transparentă și non discriminatorie, (iii) modul de evaluare a funcțiilor este stabilit printr-o hotărâre de Guvern în baza celor mai bune practici existente[6], (iv) organizațiile sindicale din sistemul bugetar, cât și reprezentanții Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea și Asigurarea Egalității vor fi parte a procesului de evaluare a funcțiilor, (v) proceduri clare prin care reprezentanții Sindicatelor din sistemul bugetar pot declanșa procesul de reevaluare a funcțiilor pentru anumite clase salariale, în cazul în care aceștia consideră că funcție au fost subevaluate, sau natura muncii lor nu mai corespunde cu coeficientul de salarizare.

4. Domeniul de aplicare a legii urmează a fi extins. Nu este clar de ce prevederile articolului 2 din proiectul de lege nu se extinde și asupra altor subiecți cum ar fi Banca Națională, ANRE, CNAM sau întreprinderilor de stat, de vreme ce scopul legii reprezintă stabilirea unui sistem unitar de salarizare. CPD recomandă ca proiectul de lege să oblige toate instituțiile cu finanțare din bugetul consolidat să intre sub incidența proiectului de lege sau, cel puțin, să fie obligate să aplice un cadru de salarizare bazat pe un sistem transparent și non discriminatoriu de evaluare a funcțiilor reglementat de articolul 6.

5. Instituirea prevederilor ce vor spori transparența în remunerare. Articolul 2 din proiectul de lege introduce principiul de transparență. CPD propune ca acesta să fie lărgit în baza articolului 21[7] al Directivei 2006/54/CE și a recomandării[8] Comisiei Europene în acest sens, aprobată în anul 2014. Deși nu există o cerință uniformă la nivelul UE, Comisia recomandă statelor membre unele elemente de bază în consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin transparență. Recomandările Comisie a se vedea în documentul anexat.

6. Alte propuneri:

Articolul 3.Principiile sistemului unitar de salarizare, nediscriminare, echitate si coerență, în sensul asigurării tratamentului egal și a remunerării egale pentru muncă de valoare egală; să fie completat cu textul după cum urmează...Este interzisă orice discriminare la stabilirea şi modificarea mărimii salariilor şi altor condiţii de remunerare a muncii.

Articolul 4. Noțiuni de bazăsă fie completat cu următoarele noțiuni:

remunerație[9] - se înțelege atât salariul obișnuit care poate fi de bază sau minim, cât și orice alte avantaje, plătite direct sau indirect în bani sau în natură, de către patron muncitorului pentru munca prestată de acesta din urmă.

munca egală - reprezintă munca executată în cadrul acelorași funcții, conform acelorași calificări, grad de pregătire profesională și competență salariatului, precum și a calității, complexității și gradului de răspundere pe care munca prestată o implică în relația cu unul și același angajator.

muncă de valoare egală - reprezintă munca prestată în cadrul funcțiilor sau pozițiilor diferite, dar care este considerată de valoare egală în baza acelorași calificări, grad de pregătire profesională și competență a salariatului, calității, complexității și gradului de răspundere pe care munca prestată o implică, în relația cu unul și același angajator.


Documentul integral a se vedea atașat.


Alte articole

Extinderea concursului privind selectarea unui/unei expert/experte pentru evaluarea campaniilor electorale și alegerilor parlamentare și locale din 2019 din perspectiva de gen

Data publicării: Luni, 14 ianuarie 2019
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extindrea termenului pentru competiţie deschisă în vederea selectării unui/unei expert/experte pentru a evalua din perspectiva de gen campania electorală pentru alegerile Parlamentare si Locale din 2019.

Extinderea Concursului privind Selectarea Unei Companii Pentru Evaluarea Campaniei Electorale Și Programele Electorale Ale Alegerilor Locale Și Parlamentare 2019 Din Perspectiva De Gen

Data publicării: Luni, 14 ianuarie 2019
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extinderea termenului competiţiei deschise pentru selectarea unei companii pentru a monitoriza media TV (cel puțin 10 posturi cu cea mai mare audiență națională) din perspectiva reflectării echilibrate a femeilor și bărbaților. Perioada de monitorizare – o lună.

Selectarea Unei Companii Pentru Evaluarea Campaniei Electorale Și Programele Electorale Ale Alegerilor Locale Și Parlamentare 2019 Din Perspectiva De Gen

Data publicării: Joi, 27 decembrie 2018
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii pentru a monitoriza media TV (cel puțin 10 posturi cu cea mai mare audiență națională) din perspectiva reflectării echilibrate a femeilor și bărbaților. Perioada de monitorizare – o lună.

Concurs privind selectarea unui/unei expert/experte pentru evaluarea campaniilor electorale și alegerilor parlamentare și locale din 2019 din perspectiva de gen

Data publicării: Joi, 27 decembrie 2018
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui/unei expert/experte pentru a evalua din perspectiva de gen campania electorală pentru alegerile Parlamentare si Locale din 2019.

Finalizarea primului modul de instruiri cu genericul ”Cum analizăm și îmbunătățim politicile publice din perspectiva egalității de gen”

Data publicării: Joi, 13 decembrie 2018
Astăzi, 13 decembrie 2018 a avut loc evenimentul de interacțiune și schimb de experiență, finalizarea și totalizarea primului modul de instruiri cu genericul ”Cum analizăm și îmbunătățim politicile publice din perspectiva egalității de gen”, în cadrul proiectului ”Susținerea liderismului și participării femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova”. Primul modul a durat 5 luni, perioada în care echipa Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) a oferit suport individual pentru 5 grupuri coordonatoare din domeniul gender, în ceea ce vizează integrarea dimensiunii egalității de gen în politicile publice. Astfel, au fost analizate 5 politici publice privind impactul potențial al acestora asupra bărbaților și femeilor și au fost elaborate măsuri fezabile de consolidare a egalității de gen în domeniile de politică vizate.

„Cota de gen: în 2016 votată – în 2019 realizată!? Apel către Partidele Politice”

Data publicării: Miercuri, 12 decembrie 2018
Organizații neguvernamentale și activiști civici lansează un apel către partidele politice să respecte și să aplice cota de reprezentare a genurilor de minimum 40% la desemnarea candidaților pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, atât pentru circumscripția națională, cât și cele uninominale. Într-o conferință de presă la IPN, semnatarii apelului au amintit că în anul 2016, prin votul a 86 de deputați, clasa politică și-a asumat angajamentul de a respecta principiul egalității de gen în procesul decizional, prin aprobarea cotei minime de reprezentare de 40% a genurilor. Cu părere de rău, în 2017 efectul cotei a fost redus odată cu promulgarea legii privind schimbarea sistemului electoral, de la cel proporțional la cel de tip mixt. Activiștii civici constată că, în pofida efortului constant depus pentru a promova egalitatea de gen în politică, femeile dețin astăzi mai puțin de o cincime din mandatele de deputați. Această subreprezentare a femeilor este direct influențată de deciziile partidelor politice luate la etapa întocmirii listelor de candidați.

Propunerile Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) cu privire la amendamentele la Codul Educației în ceea ce privește educația timpurie a copiilor

Data publicării: Miercuri, 21 noiembrie 2018
1. CPD susține de principiu orice inițiativă a autorităților cu privire la extinderea serviciilor de educație timpurie a copiilor. Astfel, este binevenită propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a opera modificări la Codul Educației prin care copiii de la vârsta de 2 ani vor putea fi incluși în ciclul de învățământ preșcolar. CPD, alături de alte organizații, a solicitat Guvernului și Parlamentului să modifice cadrul legal atât în anul 2014, cât și în anul 2015, pentru a extinde accesul la serviciile de educației antepreşcolară (servicii de creșă). 2. Guvernul trebuia să propună Parlamentului amendamente la Codul Educației cu privire la educația antepreșcolară încă în anul 2016. În temeiul articolului 157 litera e, Guvernul era obligat ca până în iulie 2016 să examineze practica statelor membre ale Uniunii Europene, în domeniul educației antepreşcolare și să prezinte Parlamentului propuneri de modificare a prezentului cod, privind organizarea, tipurile şi modalităţile de finanţare a serviciilor de educație antepreşcolară. 3. Experiența țărilor OECD arată că nivelul redus al serviciilor de creșă determină deteriorarea poziției femeilor pe piaţa muncii. Graficul de mai jos ilustrează relația dintre nivelul ocupării femeilor cu cel puțin un copil de vârsta de 0-3 ani și rata de acces la servicii de creșă. Astfel, în ţările în care nivelul de acces la serviciile de creşă este redus, rata de ocupare a femeilor de vârstă reproductivă este mult mai mică.

”Cum prevenim și reducem hărțuirea sexuală în instituțiile de învățământ”.

Data publicării: Luni, 19 noiembrie 2018
Fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire sexuală, așa ca gesturi nepotrivite sau limbaj cu tentă sexuală, iar patru din 100 de femei se confruntă cu forme grave de hărțuire. 20% dintre femeile agresate s-au confruntat cu amenințări sau solicitări de a întreține relații sexuale din partea profesorului, în instituțiile de învățământ. Cifrele sunt parte a unui studiu realizat în 2016 și au fost prezentate, astăzi, într-oconferință de presă la IPN, de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Consiliul Național al Tineretului din Moldova.

Concediul de îngrijire a copilului trebuie să ofere maximă flexibilitate!

Data publicării: Marţi, 30 octombrie 2018
Proiectele de lege înregistrate recent în Parlament, care oferă posibilități de realizare opțională a dreptului la concediu și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului, pot și trebuie îmbunătățite. Într-o conferință de presă la IPN, reprezentanții Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, au spus că părinții trebuie să aibă mai multă flexibilitate în alegerea perioadei de concediu.

Concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii/organizaţii care să presteze servicii de cazare, alimentare şi sală de instruire

Data publicării: Marţi, 30 octombrie 2018
Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unei companii/organizaţii care să presteze servicii de cazare, alimentare şi să ofere sala de instruire pentru 33 de persoane participante în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă. Programul de mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveţiei în Republica Moldova şi Guvernul Suediei.

Rezultatele 51 - 60 din 327
GLOSAR
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan