Noutăţi şi evenimente

Concurs prin cerere de oferte privind selectarea unui expert pentru elaborarea analizei ex-ante in cadrul proiectului "Angajatori pentru Anti-discriminare"

Data publicării: Sâmbătă, 31 august 2013
Descarcă fişier: termeni de referinta expert ex-ante aad.pdf (923KB)

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă privind selectarea unui expert pentru elaborarea analizei ex-ante de aplicare a politicii de anti-discriminare pe piaţa muncii în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (Moldova) în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (in continuare: CPE) (România), și Asociaţia Businessului European din Moldova şi Rețeaua Pactului Global Moldova, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Descrierea proiectului: 

Proiectul „Angajatori pentru Anti-discriminare” îşi propune să faciliteze implementarea practicilor de non-discriminare în special practici non-discriminatorii în bază de gen în rândul angajatorilor din Republica Moldova. În prezentul proiect CPD şi CPE promovează implementarea practicilor de non-discriminare în bază de gen pe piaţa muncii. Totodată, se va încerca să se piloteze practici de non-discriminare în baza altor criterii (etnie, disabilitate, etc.).

Obiectivelece au fost propuse pentru realizarea acestui proiect sunt următoarele:

1. Pilotarea practicilor de non-discriminare în special a celor în bază de gen în rândul a 15 companii publice şi private

2. Pledoarie pentru opţiuni practice de reglementare a relaţiilor de muncă prin perspectiva non- discriminării pe criteriul de gen pentru a fi adoptate de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi a Familiei.

3. Analiza politicilor publice din perspectiva non-discriminării pe criteriul de gen.

Pentru atingerea obiectivelor setate, în cadrul proiectului dat au fost propuse un şir de instruiri cu implicarea directă a reprezentanţilor companiilor selectate. Astfel instruirile din cadrul proiectului sunt următoarele:

Cursuri de instruireDecembrie 2012 – Septembrie 2013

·  Modul I – Promovarea conceptului de non-discriminare în companii

·  Modul II – Promovarea Egalităţii de Gen în Companii

·  Modul III – Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor de work & life balance în companii

·  Modul IV – Promovarea managementul diversității în cadrul companiilor

Echipa de proiect:

In cadrul proiectului sunt implicaţi din Republica Moldova  (CPD) şi din România (CPE), fiind antrenaţi direct în realizarea activităţilor propuse întru atingerea obiectivelor.

Responsabilităţile de bază ale experților:

 1. 2 experţi din România:

-  Oferirea serviciilor de training şi consultanţă/ coaching pentru toţi participanţii Programului Integrat de Management al Resurselor Umane Sensibil la Dimensiunea de Gen

-  Asistenţa individuală companiilor participante în cadrul programului în implementarea iniţiativelor de anti discriminare.

 1. 3 experți din Moldova:

- Analiza practicilor internaţionale de reglementare a procedurilor de non discriminare în cadrul companiilor şi instituţiilor publice.

-  Formularea opţiunilor de politici publice prin prisma egalităţii de gen şi a non-discriminării care vor fi oferite spre examinare Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei

-  Realizarea studiului ex-ante de analiză a opţiunilor de reglementare propuse de către Guvern cu referire la practicile de non-discriminare în câmpul muncii în RM

-  Elaborarea regulamentului tip a procedurilor de non discriminare în cadrul companiilor în baza legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse.

-  Elaborarea procedurilor de non discriminare la nivelul companiilor.

Obiectivul concursului:

Obiectivul concursului este selectarea expertului pentru realizarea studiului ex-ante privind aplicare in practica a regulamentului cadru si propunerea opţiunilor de reglementare si recomandărilor cu referire la practicile de non-discriminare în câmpul muncii în RM.

Responsabilitățile expertului selectat:

- Elaborarea analizei ex-ante privind realizarea practică a regulamentului cadru de non-discriminare in companii, organizații şi instituții.

-  Cooperare cu cei 2 experți in scopul finalizării documentului comun care va include regulament cadru si set de proceduri propuse.

Etapele activităţii expertului selectat: (10 septembrie – 1 noiembrie 2013) 

Expertul va desfăşura următoarele activităţi:

 1. Analizează practicile de reglementare in domeniul vizat a altor state la nivel de companii, organizații, instituții.
 2. Analizează opțiunile de reglementare din punctul de vedere a patru tipuri de impact: fiscal, administrativ, economic, social.  
 3. Propune o serie de recomandări privind aplicare in practica a regulamentului cadru la nivel de companii, instituții si organizații in RM.
 4. Organizează consultări cu reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu participarea altor 2 experți.
 5. Realizează analiză ex-ante privind aplicare in practică a Regulamentului cadru  prin prisma non-discriminării.
 6. Colaborează cu alți 2 experţii ai proiectului in scopul finalizării documentului comun.

In urma realizării activităţilor sus menţionate va fi elaborat 1 document final ce va conţine studiile celor 3 experţi din Republica Moldova. Documentul va fi oferit spre consultare Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru o eventuală aplicarea acestuia de către companiile, organizațiile si instituțiile  din Republica Moldova. Documentul final având următoarele compartimente:

 1. Analiza celor mai bune practici de non-discriminare în câmpul muncii, cu accent pe egalitate de gen.
 2. Regulamentul cadru si setul de proceduri necesare pentru aplicarea practicilor de non-discriminare în câmpul muncii în RM.
 3. Analiza ex-ante privind aplicarea în practică a Regulamentului Cadru propus si a opţiunilor de reglementare a practicilor de non-discriminare la nivel de companii.

*Notă: Documentul final urmează să fie prezentat până la data de 1 noiembrie 2013.

Plata pentru serviciile prestate: Expertul  va fi remunerat în tranşe prin virament bancar după livrarea activităţilor indicate mai sus. Transferul va fi efectuat în lei (MDL) pe contul bancar la expertului.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare în domeniul (Obligatoriu):  prioritar - drept/ administraţie publică/ politici publice;  acceptabil - sociologie sau domenii conexe

- Cel puţin 3 ani de experienţă dovedită în realizarea de analize de gen şi acordarea de sprijin în integrarea dimensiunii de gen şi a practicilor de non-discriminare la diverse organizaţii

-  Experienţa de lucru in calitate de prestator a serviciilor de expertiza in domeniul egalităţii de gen şi non-discriminare, cooperează cu instituții publice sau ONG constituie un avantaj.

-  Experiență în domeniul egalităţii de gen şi drepturile omului, non-discriminării

-   Abilități excelente analitice și de scriere

-  Abilităţi de a lucra în echipă şi independent

-  Devotament, entuziasm şi motivaţie, spirit de inițiativa.                                                                                                                      

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: cpd@progen.md şi melniciuc@progen.md:

- CV-ul

- Lista studiilor/ publicaţiilor/ rapoartelor/ articolelor elaborate în domeniul egalităţii de gen şi non-discriminării (Anexa 1)

-  Oferta Financiară totală (în MDL cu taxele incluse). Oferta financiara propusă nu poate depăși 1.250 USD per serviciu total, cu toate taxele incluse. (Anexa 2) - detalii in Termenii de Referinta anexati 

-   O scurtă descriere a modului în care consultantul/ consultanta vede realizarea sarcinilor; (metoda de lucru, activităţile ce  vor fi realizate şi rezultatele obţinute, etc.)

-   Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă.

Criteriile de selecţie:

- Studii relevante şi experienţă anterioară în domeniul egalităţii de gen şi drepturilor omului;

- Experienţă anterioară de efectuare a analizei ex-ante a politicilor publice

- Colaborarea cu ONG-uri şi Ministere privind furnizarea serviciilor de expertiza in domeniul egalităţii de gen şi non-discriminare

-  Timpul de realizare a activităţilor

- Remunerarea estimată

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  08 septembrie 2013, ora 23.59

Persoană de contact: Olga Melniciuc tel. 22 23 70 89, e-mail melniciuc@progen.md

Alexei Buzu  e-mail buzu@progen.md


Alte articole

Extinderea termenului de aplicare pentru concursul de selectie a trainerului pentru Modulul 3 si 4 in cadrul programului "CIVITA"

Data publicării: Joi, 03 octombrie 2013
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare pentru competiţia deschisă pentru selectarea a unui co-trainer pentru Modulele III şi IV în cadrul programului „CIVITA”.

"CIVITA" anunta competitie deschisa pentru selectarea unui trainer pentru modulele 3 si 4

Data publicării: Marţi, 24 septembrie 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui co-trainer pentru Modulele III şi IV în cadrul programului „CIVITA”. „CIVITA”este un program unic în Republica Moldova de accelerarea a participării femeilor, care este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale”,finanțat de către Fundaţia Soros-Moldova şi Suedia.

Competitie deschisa pentru selectarea unui expert în elaborarea regulamentului cadrul in proiectul "Angajatori pentru Anti-discriminare"

Data publicării: Sâmbătă, 31 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (in continuare: CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui expert în elaborarea regulamentului cadrul anti-discriminare pe piaţa muncii pentru companii private, organizații publice si întreprinderi de stat în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (Moldova) în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (in continuare: CPE) (România), și Asociaţia Businessului European din Moldova şi Rețeaua Pactului Global Moldova, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Se anunta extinderea concursului prin cerere de oferte privind selectarea companiei ce va oferi mobilierul necesar programului "CIVITA"

Data publicării: Joi, 29 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extinderea concursului prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii care să ofere mobilierul pentru Liceul Teoretic din Cobîlea în cadrul proiectului “CIVITA”, - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

Prelungirea termenului de aplicare in cadrul concursului prin cerere de oferte privind selectarea companiei ce va oferi panourile informative necesare programului "CIVITA"

Data publicării: Joi, 29 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extinderea concursului prin cerere de oferte pentru selectarea unei/unor companii care să ofere panourile informative pentru participantele din cadrul proiectului “CIVITA”, - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

Extinderea termenului de aplicare pentru concursul de oferte privind selectarea companiei ce va oferi echipamentul sportiv in cadrul programului "CIVITA"

Data publicării: Joi, 29 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extinderea concursului prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii care să asigurare echipamentul sportiv pentru participantele din cadrul proiectului “CIVITA”, - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Suediei.

Extinderea concursului prin cerere de oferte privind selectare companiei ce va oferi materialele de constructii in cadrul programului "CIVITA"

Data publicării: Joi, 29 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare pentru concursul prin cerere de oferte privind selectarea unei/unor companii care să ofere necesarul de materiale de construcţii în cadrul proiectului “CIVITA”, - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

"CIVITA" anunta prelungirea termenului de aplicare pentru cea de-a doua editie a programului

Data publicării: Miercuri, 21 august 2013
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, în colaborare cu Fundația Soros-Moldova, anunţă extinderea termenului de aplicare pentru cea de-a doua ediţiei a Programului de Accelerare a participării femeilor „CIVITA”, parte a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, finanţat de Suedia. Proiectul îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale pentru a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor.dezvoltare a comunităţile lor.

Concurs prin cerere de oferte pentru selectarea companiei ce va presta serviciile de cazare in cadrul programului "CIVITA"

Data publicării: Marţi, 20 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă concurs prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de cazare participantelor în cadrul proiectului “CIVITA”- un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suediei.

Concurs pentru selectarea companiei ce va oferi servicii de alimentare in cadrul programului "CIVITA"

Data publicării: Marţi, 20 august 2013
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă concursul prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii/organizaţii care să presteze servicii de catering participantelor în cadrul proiectului “CIVITA”, - un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi al Suedia.

Rezultatele 241 - 250 din 328
GLOSAR
 • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
 • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
 • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
 • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
 • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
Statistica de gen
 • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
 • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
 • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan