Programs

Department of Informational Resources

Goal

Promote a coherent approach to gender issues, women's status and equal chances for men and women in society.

Main Objectives

- Provide informational support to the projects elaborated and implemented by CPD;
- Contribute to develop and strengthen the non-profit sector in the Republic of Moldova;
- Increase the population's level of information concerning universal human rights;
- Work to promote human values and build a democratic society in Moldova.

Information and Documentation Fund

- Specialized library, which is registred to a data base with over 1200 books in Romanian, Russian, English, and magazines, leaflets, posters, informative kits;
- Data base of women NGOs of Moldova;
- Press archives (articles about and for women that are selected from 20 national newspapers).

Topics covered

- Universal human rights, woman's rights, child's rights;
- Domestic violence, trafficking in human beings; - Women's status and condition in Moldova and abroad;
- Gender equality; research about/for women;
- Woman and economy;
- Education, training and mass-media;
- Environment, mother and child's health;
- Conference papers;
- Documents, informational materials of UN, UNIFEM, UNICEF, Council of Europe, national and international organizations;
- Activities of national and international NGOs;
- Legislation of the Republic of Moldova, documents issued by Government;
- Dictionaries, guides, encyclopedias.

 


Other articles

Political Empowerment and Community Participation Program

Promote equal opportunities for women and men in the framework of the public sector in the Republic of Moldova.

Social Empowerment and Education Program

Promote a favorable environment for democratic change and develop a society with rights and opportunitiesthat are equal both for men and women in the Republic of Moldova.

Legal Empowerment and Assistance Program

Promote and monitor legislation regarding gender equality and improve the legal framework in the Republic of Moldova.

Economic Empowerment and Professional Orientation Program

Inform and consolidate the social actor's efforts in the process of preventing and diminishing the phenomenon of gender-based discrimination in the labor market and improving gender polices in this field.
GLOSSARY
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
Gender Statistics
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan