Programs

Social Empowerment and Education Program

Goal

Promote a favorable environment for democratic change and develop a society with rights and opportunitiesthat are equal both for men and women in the Republic of Moldova.

Main Objectives

- Promote democratic values based on gender equality and equity in all fields and at all levels of social life;
- Develop civic activism among citizens of the Republic of Moldova to drive participation in the process of democratization;
- Contribute to the democratization and humanization of the society by means of informing and training through awareness-raising campaigns and by providing assistance;
- Increase the non-guvernamental sector's role in the elaboration and implementation of coherent policy regarding gender equality in all fields;
- Create and develop partnerships among NGOs themselves and non-profit and public institutions as an assential tool to promote common interests;
- Provide technical and informational support to NGO's dealing with gender mainstreaming for sustainable development.

Priority Fields and Activities

- Research, studies and opinion polls concerning gender equality and equity, trafficking in human beings, domestic violence and discrimination;
- Informational and awareness-raising campaigns addressing the problems and needs of vulnerable social categories and groups;
- Counseling and social assistance to vulnerable social categories and groups;
- Conferences, round tables, seminars, training for different target groups;
- Publishing and disseminating informative, promotional materials and training kits.
 


Other articles

Department of Informational Resources

Promote a coherent approach to gender issues, women's status and equal chances for men and women in society.

Political Empowerment and Community Participation Program

Promote equal opportunities for women and men in the framework of the public sector in the Republic of Moldova.

Legal Empowerment and Assistance Program

Promote and monitor legislation regarding gender equality and improve the legal framework in the Republic of Moldova.

Economic Empowerment and Professional Orientation Program

Inform and consolidate the social actor's efforts in the process of preventing and diminishing the phenomenon of gender-based discrimination in the labor market and improving gender polices in this field.
GLOSSARY
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Gender Statistics
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan