Echipa

Vice Directoare, Fondatoare a Centrului Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii “Parteneriat pentru Dezvoltare” - Galina Precup

Licenţiată in filologie şi ştiinţe ale jurnalisticii. Studii în ştiinţe ale comunicării.

Domenii de interes prioritar: Cadrul conceptual al egalităţii de gen. Abordarea integratoare a egalităţii de gen. Dimensiunea de gen pe piaţa muncii şi în procese de luare a deciziilor. Politicile de gen. Educaţie de gen. Educaţie interculturală. Leadership feminin. Advocacy şi lobby comunitar.Managementul ONG-urilor.

Ianuarie 2015 – prezent

Vice Directoare, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD

Ianuarie 2009 – Decembrie 2011

Vice Directoare CPD, directoarea programului “Dezvoltare comunitară”

Octombrie 1998 - Martie2006

Directoare executivă a Centrului Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii 

Aprilie 1997 – August 1998

Şefa Direcţiei principale tineret, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova

1981 – 1997

Redactor-şef, revista pentru copii “Alunelul”

1975 – 1981

Şefă secţie, revista “Femeia Moldovei”

2010 - 2011

Membră a Comisiei guvernamentale pentru egalitatea între femei şi bărbaţi.

Expertă în grupul de elaborare a Planului Naţional de Acţiuni în domeniul drepturilor Omului în Republica Moldova pentru perioada 2004-2008; autoare a capitolelor „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane”, „Şanse egale pentru femei şi bărbaţi”, „Prevenirea violenţei faţă de femei”

Militantă pentru drepturile femeii. Membră a comitetelor de coordonare  a diverse proiecte naţionale şi internaţionale privind promovarea drepturilor femeii, expert în grupuri de elaborare a Planurilor Naţionale de Acţiuni în domeniul drepturilor Omului în Republica Moldova. Autoare a unor studii şi rapoarte privind situaţia egalităţii de gen; membră a echipelor de coordonare şi implementare a proiectelor CPD; participantă la activităţi relevante naţionale şi internaţionale.

 

Str. Armenească, 13, Chişinău,
MD-2012, Republica Moldova
Tel: +373 22 20 71 57
Tel/Fax: +373 22 24 13 13

Email: gaprecup@hotmail.com 


Alte articole

Director Executiv - Alexei Buzu

Licentiat in Economie. Studii avansate in domeniul Managementului Organizatiilor NonProfit si in domeniul Managementului Strategic. Domenii de interes prioritar: Planificare strategica, Evaluare Organizationala, Management Public, Participare si mobilizare Comunitara. Consilier local independent in comuna Drasliceni. Presedinte al Comisiei de Finante Buget si Proiecte Investitionale, Presedintele Comisiei de Licitatii. Reales in calitate de consilier independent si in 2007. Militant pentru drepturile femeii. Detinator al premiului YouthActionNet (International Youth Foundation, SUA).

Contabilă - Tamara Ermolenco

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Licențiată în Științe economice. Studii avansate în politica de contabilitate a ONG-lor Domenii de interes: Egalitatea de gen în toate domeniile de activitate, Contabilitatea ONG-urilor, Raportarea finanicară în ONG-uri.

Coordonatoare Departamentul Resurse Informaţionale - Ana Melnic

Directoare de program - Rodica Ivaşcu

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Magistru in stiinte economice. Domenii de interes: Egalitatea de gen in procesul luarii deciziilor, Politicile publice sensibile la dimensiunea de gen, Managementul Strategic și cal al Proiectelor, Achizitiile și Integritatea, Bugetarea sensibilă la gen, Femeile, Pacea și Securitatea.

Asistentă de Proiect - Natalia Covrig

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Licenţiată în sociologie, magistru în ştiinţe sociale. Domenii de interes:Planificare strategică, Concilierea vieții de familie cu viața profesională, Managementul proiectelor, Metodologia de cercetare socială, Analiza datelor.
GLOSAR
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan