Programs

Economic Empowerment and Professional Orientation Program

Goal

Inform and consolidate the social actor's efforts in the process of preventing and diminishing the phenomenon of gender-based discrimination in the labor market and improving gender polices in this field.

Main objectives

- Raise the information level of society members to promote and observe economic rights that are equal both for women and men, and non-discriminatory policy in the labor market;
- Influence the process of elaborating and implementation of gender sensitive policy in the public life, and to create an integrated mechanism of promoting equal chances in the labor sphere;
- Develop partnerships and social dialog among NGOs, Trade Unions, Employers' Organizations and public authorities in order to consolidate their institutional capacities, integrate gender perspectives in their activities and reduce gender-based discrimination in the labor market;
- Encourage the associative sector to implement gender policy in the labor market and to ensure an optimal enforcement of the legal framework.

Priority Fields and Activities

- Carry out training and capacity building programs of the target groups; organize workshops and conferences;
- Inform society to raise pro-activity, diminish women's vulnerabilities and reduce the phenomenon of discrimination in the labor force market through national informational and awareness-raising compaigns;
- Elaborate informational and training tools focused on non-discriminatory policy and practices in the labor market: leaflets, guides, informative bulletins;
- Promote affirmative actions by means of TV, radio programs, newspaper and social audio, video spots.

 


Other articles

Department of Informational Resources

Promote a coherent approach to gender issues, women's status and equal chances for men and women in society.

Political Empowerment and Community Participation Program

Promote equal opportunities for women and men in the framework of the public sector in the Republic of Moldova.

Social Empowerment and Education Program

Promote a favorable environment for democratic change and develop a society with rights and opportunitiesthat are equal both for men and women in the Republic of Moldova.

Legal Empowerment and Assistance Program

Promote and monitor legislation regarding gender equality and improve the legal framework in the Republic of Moldova.
GLOSSARY
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Gender Statistics
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen in images
PAGE UP
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan