Echipa

Director Executiv - Alexei Buzu

 

Licentiat in Economie. Studii avansate in domeniul Managementului Organizatiilor NonProfit si in domeniul Managementului Strategic.

Domenii de interes prioritar:

Planificare strategica, Evaluare Organizationala, Management Public, Participare si mobilizare Comunitara.

2012- prezent

Director Executiv, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD

2005 - 2012

Director de Program Abilitare Politica si Participare Comunitara, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD.

2003 - prezent

Consilier local independent in comuna Drasliceni. Presedinte al Comisiei de Finante Buget si Proiecte Investitionale, Presedintele Comisiei de Licitatii. Reales in calitate de consilier independent si in 2007.

2002 - prezent

Presedinte ONG Geronimo. Elaborarea si implementarea proiectelor de dezvoltare comunitara. Proiecte pentru promovarea participarii tinerilor la nivelul comunitatilor din raionul Criuleni. Elaborarea Cursurilor de Training de lunga durata.

Militant pentru drepturile femeii. Detinator al premiului YouthActionNet (International Youth Foundation, SUA)

Str. Armeneasca, 13, Chisinau,
MD-2012, Republica Moldova
Tel: +373 22 20 71 58
Tel/Fax: +373 22 24 13 13

Email: alexeibuzu@gmail.combuzu@progen.md


Alte articole

Vice Directoare, Fondatoare a Centrului Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii “Parteneriat pentru Dezvoltare” - Galina Precup

Licenţiată in filologie şi ştiinţe ale jurnalisticii. Studii în ştiinţe ale comunicării. Domenii de interes prioritar: Cadrul conceptual al egalităţii de gen. Abordarea integratoare a egalităţii de gen. Dimensiunea de gen pe piaţa muncii şi în procese de luare a deciziilor. Politicile de gen. Educaţie de gen. Educaţie interculturală. Leadership feminin. Advocacy şi lobby comunitar. Managementul ONG-urilor.

Contabilă - Tamara Ermolenco

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Licențiată în Științe economice. Studii avansate în politica de contabilitate a ONG-lor Domenii de interes: Egalitatea de gen în toate domeniile de activitate, Contabilitatea ONG-urilor, Raportarea finanicară în ONG-uri.

Coordonatoare Departamentul Resurse Informaţionale - Ana Melnic

Directoare de program - Rodica Ivaşcu

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Magistru in stiinte economice. Domenii de interes: Egalitatea de gen in procesul luarii deciziilor, Politicile publice sensibile la dimensiunea de gen, Managementul Strategic și cal al Proiectelor, Achizitiile și Integritatea, Bugetarea sensibilă la gen, Femeile, Pacea și Securitatea.

Asistentă de Proiect - Natalia Covrig

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvoltare" (CPD), Licenţiată în sociologie, magistru în ştiinţe sociale. Domenii de interes:Planificare strategică, Concilierea vieții de familie cu viața profesională, Managementul proiectelor, Metodologia de cercetare socială, Analiza datelor.
GLOSAR
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan